10 English words that you pronounce INCORRECTLY | British English Pronunciation

10 English words that you pronounce INCORRECTLY | British English Pronunciation

Improve listening! Free Audible audiobook:
Don’t forget to turn on subtitles!
FREE Grammar Checker:
Earn 100 free italki credits:
£26 Airbnb credit:
Free uber ride:

You can now send me post or mail! I now have a PO BOX address!!
This is a post box for PR use, but if you would like to send me a letter or drawing then you are welcome to send it here:

English With Lucy
PO Box 1305
Cambridge
CB1 OHB
UNITED KINGDOM

FAQ:
– Where are you from?
I grew up in Bedfordshire, a region near London!
– How many languages do you speak?
English is my mother tongue, but I also speak fluent Spanish and I’m learning Italian. You can see a video of me speaking Spanish here:
– Which camera do you use?
I use the Canon 60D with a 50mm lens (
– Which microphone do you use?
I use the SONY ECMCS3 – Very affordable and great value for money:
(Note that you will need this mic adapter if you want to use it with your iphone –
– What shade of lipstick are you wearing?
I wear Elizabeth Arden 8 Hour Sheer Lip Tint in Berry. You can find it here:
– Which editing software do you use?
I use Final Cut Pro X
– Which grammar book do you recommend?
I completely recommend English Grammar in Use:
– Can you recommend any books that will help me improve my English?
I always recommend ‘The Curious Incident of the Dog in the Night-time’ ( as it is written in the first person from the point of view of an autistic teenager and it does not use very complicated language. Some of it is also based in London which I like.
– Can you recommend a British TV Series for me to watch and improve my British English pronunciation?
Absolutely! I highly recommend ‘Broadchurch’ ( which is a FANTASTIC crime drama based in a small village in the South of England. The actors are brilliant and it has won lots of awards!

Social Media:
Instagram: @LearnEnglishWithLucy
Facebook:
Patreon:

-Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në ''English with Lucy''. Unë kam një video shqiptimi për ju sot dhe është e gjitha rreth dhjetë fjalëve që ju mund t'i shqiptoni gabim. Pra, le të fillojmë! Në rregull, fjala e parë është kjo! Si do ta thonit ju? Nuk është ''fru-it'' Nuk ka dy rrokje Në fakt e shqiptojmë këtë fjalë ''fruit'' ''fruit'' Pra, shumë studentë bëjnë gabim duke thënë ''fru-it'' ose ''fruiiit'', ''fruiit''. Por jo, është vetëm ''fruit'' Dhe frutat janë ushqimet e mia të parapëlqyera. Fjala tjetër që kemi është kjo! Shumë nxënës e shiptojnë këtë si do ta thonin atë në gjuhën e tyre. Ndoshta italianët dhe spanjollët më shumë se çdokush tjetër. Por ne e shqiptojmë këtë jo ''cha-os'' jo ''cha-os'' Por, ''chaos'' Ne pothuajse gjithmonë shtojmë një tingull si ''y'', ''chaos''. Ishte një kaos absolut. E njëjta gjë me formën e mbiemrit… ishte ''chaotic''. Mirë, numri tre, ne kemi… Tani, mua më kujtohet se kur po mësoja që ta shkruaja këtë fjalë, kur isha në shkollë dhe mendoja: ''Ky është një drejtshkrim i çmendur'', sepse është kaq i ndryshëm me shqiptimin. Tani, kam dëgjuar të gjitha shqiptimet e ndryshme për këtë fjalë. Unë kam dëgjuar ''kuwew'', unë kam dëgjuar ''kyooyoo''. Por me të vërtetë ne vetëm themi ''queue'', ''queue''. Një rrokje dhe të gjithë e dinë se populli britanik e dashuron radhitjen, radhë, në radhë, ka një radhë, ka folje dhe emër, po ashtu. Tani, në numri katër dhe ky gjithmonë më bën të qesh kur njerëzit e thonë këtë. Sepse kjo është me të vërtetë e vështirë për t'u thënë. Është… Kjo! Tani, dëgjoj që njerëzit thonë ''crips'' Unë kam punuar në një kafene me shumë punëtorë të huaj dhe ata gjithmonë thoshin: ''Ku janë crips?'' dhe mendoja: ''si crips?'' Jeni duke folur për ''crepes''? Ne themi ''crisps''. Ky tingull ''sps'' është shumë i vështirë për disa njerëz që ta thonë. Kështu që, ju duhet ta praktikoni këtë në pasqyrë para se të pastroni dhëmbët çdo natë… ''crisps'' Mirë, numri pesë është ky! Nëse ju pëlqen gatim, atëherë, ju duhet ta keni parë këtë fjalë më parë. Dhe shumica e njerëzve thonë ''resips'' ose ''reseeps'', por duhet të jetë ''recipe''. Pra, është shumë e parregullt kjo fjalë normalisht kur një ''e'' është në fund, ne nuk e shqiptojmë atë, por në këtë rast ne e bëjmë. ''Recipe'', tri rrokje. Mirë, numri gjashtë, ky… Ka kaq shumë njerëz që e shqiptojnë këtë gabim. Ata duan të thonë çdo rrokje, kështu që, ata thonë ''com-for-ta-ble'', por me të vërtetë është ''comfortable'', ''comfortable'', pra, nuk është: ''com-for-ta-ble'', është veç ''comfortable''. Mirë pra, në të vërtetë ne humbasim një rrokje. E njëjta gjë vlen edhe për numrin shtatë, që është… jo ''veg-e-ta-ble'', ''vegetable'', jo ''ve-ge-ta-ble'', ''vegetable'', ''vegetable''. Ngjashëm, kemi numrin tetë… Po, fjalë shumë e rëndësishme, nëse nuk e dini këtë fjalë, atëherë jeni të çmendur sepse kjo është një pjesë e madhe e jetës sime. Unë dëgjoj shumë njerëz që thonë ''cho-co-late'', ose ''cho-co-late''… ''choco''… ''choco'', por themi ''chocolate'', ''chocolate''. Pra, kjo është vetëm me 2 rrokje dhe e kuptoj se përse është mjaft e vështirë për shumë njerëz që ta shqiptojnë, por nëse ju dëshironi të flisni anglisht mirë ju duhet të praktikoni. Kështu, ''chocolate''… ''chocolate''. Në rregull dhe dy të fundit janë ditët e javës. Kështu, numri nëntë… Kjo… Jo një nga ditët e mia të parapëlqyera të javës, por është shumë e rëndësishme të shqiptohet saktë! Unë gjithmonë dëgjoj: ''Tu-es-day'', ''Tu-es-day''. Kur në realitet është ''Tuesday'' ''Choose'', si unë dua të zgjedh atë që duhet të zgjedh për mëngjes. ''Tuesday'', jo ''Tu-es-day'', ''Tuesday'' dhe tani e fundit… Një ditë tjetër jave… Jo ''Wed-nes-day''… ''Wednesday'', jo ''Wed-nes-day''… ''Wednesday''. Pra, kaq është për këtë mësim të shqiptimit. Unë me të vërtetë shpresoj se kjo ju ndihmoi dhe shpresoj se ju tani mund t'i shqiptoni këto fjalë më me besim. Ju do të duhet të përsërisni dhe të praktikoni sërish, sërish dhe sërish. Por, kjo është pjesë e të mësuarit e një gjuhe, kështu që, filloni të mësoni që tani! Sigurohuni që të lidheni me mua në të gjitha mediat e mia sociale, është e gjithë këtu. Dhe pres me padurim që t'ju shoh në klasë shumë, shumë shpejt! Muah!

Tags:

  1. Hi Lucy;) I'm from Denmark and I have to say; the words you selected as being difficult to pronounce, are fairly easy for me to pronounce. But I guess that's all relative, right? In the past I used to have difficulties with words like: "query", "prejudice", "omnipotent", "obsolescence", just to name a few;)
    But thanks for posting the video! I prefer the British pronounciation of English very much instead of to American! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *